Vuokrausehdot

Pikkuniemen lomakohteiden (Peuranpesä ja Ketunkolo) vuokrauksessa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varauksesta ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varaaminen ja maksaminen

Lomakohteen varaus suoritetaan sähköpostitse, puhelimitse tai internetin välityksellä. Varattuaan lomakohteen asiakas saa ilmoittamaansa osoitteeseen kirjallisen vahvistuksen varauksesta, ajo-ohjeen sekä laskun vuokran maksamiseksi.

Varaus tulee sitovaksi, kun asiakas on suorittanut ennakkomaksun (30 % vuokrasta) eräpäivään mennessä tai suorittanut koko maksun yhdellä kertaa. Ennakkomaksun eräpäivä on 7 vrk päiväyksestä. Koko lasku tulee olla maksettuna vuokranantajalle viimeistään viisi viikkoa ennen vuokrauksen alkamista. Mikäli varaus tehdään alle 5 viikkoa ennen vuokrauksen alkamista, tulee koko vuokrahinta suorittaa yhdessä erässä.

Ellei laskua makseta eräpäivään mennessä, on vuokranantajalla oikeus perua varaus. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruminen on tapahduttava kirjallisesti. Tarvittaessa asiakkaan on esitettävä omistajalle kuitti suoritetusta maksusta.

Varauksen peruminen

Mikäli asiakas haluaa perua tekemänsä varauksen, tulee peruminen tehdä kirjallisena. Peruminen katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokranantajalle.

Perutusta varauksesta pidätetään aina ennakkomaksu. Jos peruminen tulee vuokranantajalle myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen vuokrauksen alkua, veloitetaan koko vuokran määrä.

Mikäli asiakkaalle tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävälle henkilölle tulee ylivoimainen este (sairastuminen, onnettomuus, kuolemantapaus) asiakkaalle palautetaan hänen maksamansa vuokrahinta ennakkomaksua lukuun ottamatta. Myös tällaisesta perumisesta on ilmoitettava viipymättä ja peruutuksen syy on osoitettava luotettavalla tavalla.

Vuokrauksen peruminen vuokrakauden aikana ei velvoita vuokranantajaa minkään maksujen palauttamiseen.

Vuokranantajan perumisoikeus

Jos vuokranantajalla tulee ylivoimainen este (force majeure), vuokranantaja voi perua varauksen. Asiakkaalle palautetaan tällöin hänen maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Lomakohteen käyttö

Vuokrakohde ja avain (1 kpl) luovutetaan asiakkaalle hänen saapuessaan lomakohteessa tai erikseen sovitussa paikassa. Asiakas ilmoittaa arvioimansa saapumisajan ennakkoon.

Viikkovuokrauksessa käyttöaika alkaa tulopäivänä (sunnuntai) klo 16:00 ja päättyy lähtöpäivänä (sunnuntai) klo 12:00.

Viikonloppuvuokrauksessa käyttöaika alkaa perjantaina klo 17:00 ja päättyy sunnuntaina klo 14:00. Muista ajoista voidaan sopia asiakkaan kanssa.

Sesonkiaikoina kohteet vuokrataan ensisijaisesti täysinä viikkoina, sesonkien ulkopuolella on mahdollista vuokrata myös lyhyempiä jaksoja.

Vuokra-aikanaan asiakkaalla on vapaa käyttöoikeus loma-asuntoon ja vuokraan sisältyvään tarpeistoon (tarpeisto lueteltu tarkemmin kohteen esittelyssä). Tarpeistoon sisältyvät mm. kalusteet, ruoanlaitto- ja tarjoiluastiat, ruokailuvälineet, sähkö ja takkapuut. Vuoteissa on patjat, tyynyt ja peitot. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyheliinat, vaihtoehtoisesti liinavaatteet voi myös vuokrata hintaan 20 €/henkilö/vk.

Vuokraan eivät sisälly WC- ja talouspaperit.

Vuokra-aikana ja vuokrauksen päättyessä asiakas huolehtii kohteen siivouksesta. Loppusiivouksen voi myös ostaa vuokranantajalta (hinta 150 €). Loppusiivoukseen ei kuulu astioiden tiskaus, vaan astioiden pesu on aina asiakkaan tehtävä. Mikäli loppusiivousta ei ole tehty tai etukäteen tilattu vuokranantajalta, siivouksesta peritään vähintään 200 € siivousmaksu.

Vuokranantaja huolehtii talviaikana ajoteiden aurauksesta. Piha-alueiden, terassien ja portaiden lumitöistä huolehtii asiakas.

Jätteet

Asiakas huolehtii jätteidensä lajittelusta tarkoitukseen varattuihin astioihin. Biologisille jätteille on kompostori, sekajätteelle, lasille ja metallille on omat astiansa.

Lomakohteen muu käyttö

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varausta tehtäessä on sovittu. Myöskään asuntoauton tai teltan käyttö lomakohteen tontilla ei ole luvallista ilman vuokranantajan suostumusta.

Lemmikkieläimistä tulee ilmoittaa etukäteen vuokranantajalle (myös vaikka niitä ei vietäisi sisätiloihin).

Mökit ovat savuttomia.

Vahingonkorvaukset

Asiakas on vastuussa lomakohteen kiinteistölle ja irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista. Vahingot on viivytyksettä ilmoitettava vuokranantajalle ja asiakas on velvollinen korvaamaan ne.

Avainten kadottaminen

Asiakas palauttaa lomakohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan.

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä vuokramökin avaimesta/ avaimista vuokranantajalla on oikeus periä vähintään 100 euron korvaus. Vuokranantajalla on oikeus periä vähintään 50 euron korvaus mikäli hän joutuu avaamaan vuokramökin oven kadonneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Huomautukset ja valitukset

Mikäli asiakas katsoo itsellään olevan aiheen tehdä huomautus tai valitus ko. kohteesta, on hänen se viipymättä esitettävä vuokranantajalle oleskelunsa aikana.

Ensisijassa sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos valituksen syytä ei korjata, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos myyjä ja asiakas eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakuntaan. Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia ja riidat käsitellään paikallisessa käräjäoikeudessa. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Vuokranantaja ei vastaa luonnonilmiöistä tai eläimistä johtuneista vahingoista (järven leväesiintymät tms.).

Muut ehdot

Lomakohteen varausta ei ole oikeus siirtää kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan lupaa.

Valkohäntäpeura on erittäin yleinen Pikkuniemen ympäristössä
Kuvaa Pikkuniemen rannasta